Animatie Logo Driemond Glas Driemond Glas
Glas-in-lood

Bestaand Werk

Voor het maken of repareren van glas in lood panelen worden een aantal werkzaamheden uitgevoerd die hieronder kort zijn beschreven.

Beoordeling

Bestaand glas-in-lood wordt eerst gecontroleerd op beschadigingen, breuk, ontbrekende delen, haaksheid, enzovoort. Er worden foto’s gemaakt van de originele staat van de panelen in de situatie ter plaatse en bijzonderheden worden vastgelegd. Hoewel de beoordeling zo nauwkeurig mogelijk gebeurt is het niet altijd mogelijk om alle ongerechtigheden te vinden. Soms komen die pas bij het uitnemen in het atelier aan het licht. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij monumentaal, gebrandschilderd glas-in-lood, kan het zijn dat wij u in dit stadium doorverwijzen naar een restauratiespecialist.

Demontage ter plaatse

Demonteren van het bestaande glas dient met de uiterste zorg te gebeuren om schade te voorkomen. Toch is schade niet altijd te vermijden want vaak staat een paneel onder druk in een kozijn en is een kleine beweging al voldoende om een ruitje te laten sneuvelen. Het zoeken naar een vervangend stukje glas van de juiste kleur en structuur is soms een groter karwei dan het herstel zelf. Indien U niet zelf in staat bent om het glas-in-lood paneel te verwijderen adviseren wij u een aannemer of klusbedrijf in te schakelen, die later ook voor een vakkundige montage kan zorgen.

Glas uitnemen in het atelier

Met de grootst mogelijke zorg worden de panelen uit elkaar genomen. Het oude lood wordt voor hergebruik verzameld. De individuele glaasjes worden genummerd en gefotografeerd als hulpmiddel bij de latere reconstructie.

Schoonmaken

Glas-in-lood ramen worden traditioneel waterdicht gemaakt met een kit van lijnolie en krijt die de ruimten tussen het lood en het glas opvult. De resten van deze kit samen met verf, vuil, rook, stopverf, luchtverontreiniging, enz., kunnen de glazen behoorlijk hardnekkig vervuilen. De neiging bestaat om met alle mogelijke middelen en gereedschappen het vuil de lijf te gaan. Toch moet het reinigen met de nodige voorzichtigheid gebeuren want glas, vooral het gebrandschilderd glas, is gevoelig voor krassen en andere beschadigingen. Wij zullen altijd gebruik maken van milde, krasvrije schoonmaakmiddelen en terughoudend reinigen. Ook als dat betekent dat niet alle verontreiniging voor 100% kan worden weggenomen zonder schade aan het originele glas.

Verloden

Verloden is het opnieuw in het lood zetten van een bestaand paneel. Op een houten werkbank in het atelier wordt het paneel stukje voor stukje (opnieuw) opgebouwd. Langs twee haakse aanslaglatten wordt het randlood gelegd en van onder naar boven worden de glaasjes van nieuw loodprofiel voorzien toegevoegd aan het paneel. Daarbij wordt voortdurend de maatvoering gecontroleerd.

Solderen

Solderen is het duurzaam verbinden van twee of meerde stukken loodprofiel door het versmelten met een tinloodverbinding (soldeer of soldeertin). Dit soldeer bestaat uit 60% tin en 40% lood. Vóór het solderen worden de te verbinden delen ingesmeerd met stearineolie om het vloeien van het soldeer te bevorderen. Het lood aan de voorkant van het glas wordt zo nodig uitgelijnd met de overige loodlijnen en dichtgestreken tegen het glas. Daarna worden alle verbindingspunten gereinigd en gesoldeerd. Dit is een precair werk omdat het smeltpunt van het lood erg dicht ligt bij dat van het soldeertin en je wilt bij het solderen niet de loodprofielen laten smelten. Hat solderen van de achterzijde volgt daarop, echter zonder het lood dicht te strijken tegen het glas. Hierdoor kan de glas-in-lood kit nog tussen het loodprofiel en het glas geborsteld worden.

Glas-in-lood kit aanbrengen

Om het paneel lucht- en waterdicht te maken en constructief te verstevigen, wordt de achterzijde (buitenkant) met glas-in-lood kit dichtgezet. Ook als het paneel niet in het buitenraam komt is het kitten noodzakelijk. Het geeft het raam extra stevigheid en voorkomt het rammelen van de ruitjes in deuren en ramen. Alleen glas-in-lood dat tussen dubbelglas geplaatst wordt, wordt niet gekit. Na het aanbrengen van de kit worden de openstaande loodprofielen tegen het glas dichtgestreken zodat het kit in het profiel wordt opgesloten. Traditioneel wordt het kitresidu verwijderd m.b.v. beukenzaagsel dat het kit absorbeert. Wij gebruiken nu absorberende celstof om de overtollige kit weg te poetsen

Patineren

Wat nieuw is mag er nieuw uitzien. Soms echter, worden de glimmend nieuwe solderingen en de kleur van het nieuwe lood als storend ervaren. In dat geval bestaat de mogelijkheid om het lood en de solderingen door patineren donkerder te maken. Het patineren werkt met en chemisch middel dat het lood een verouderd uiterlijk geeft.

Schoonmaken

H et solderen, patineren, enz. laten resten op het glas achter die gereinigd moeten worden om aantasting te voorkomen en uiteraard willen we het paneel in brandschone staat afleveren.

Ten slotte

Alle genoemde werkzaamheden worden met de hand verricht met de uiterste zorgvuldigheid bij de uitvoering. Het resultaat wordt voor een groot deel bepaald door het vakmanschap van de glazenier die met geduld, passie en liefde haar of zijn ambacht uitvoert. Het product is dan ook elke keer uniek, van hoge kwaliteit en van blijvende waarde voor uw huis.


Detail loodzetten van kompasroos
glas-in-lood loodzetten kompasroos

Terug naar boven