Animatie Logo Driemond Glas Driemond Glas
Glas-in-lood

Tussen dubbelglas: Comfort én uitstraling

Veel waardevol glas-in-lood is in het verleden verloren gegaan bij het op grote schaal vervangen van oude panelen door isolatieglas. Het toegenomen comfort werd belangrijker dan de authentieke uitstraling van glas in lood. Nu is er een alternatief dat bestaand of nieuw glas-in-lood integreert in een dubbele beglazing. Bestaande glas-in-lood panelen moeten altijd opnieuw verlood worden om een randlood met slab, het zg. Y-lood, mogelijk te maken. Dat is meteen een mooie gelegenheid om het glas grondig te reinigen en eventuele gebreken te herstellen. Wel moet rekening worden gehouden met een geringe maataanpassing. Het glas-in-lood paneel moet kleiner worden om met dubbelglas in de oude sponning te passen.
Note: niet in alle situaties is plaatsing in dubbelglas de beste oplossing. Ontwikkelingen in voorzetbeglazing bij restauraties van historisch gebrandschilderd glas hebben geleid tot systemen die kunnen wedijveren met het comfort van isolatieglas waarbij toch het authentieke glas onbelemmerd zichtbaar blijft en bereikbaar voor reiniging en onderhoud.

tekening maatvoering bij glas-in-lood tussen dubbel glas
Maatvoering glas-in-lood in dubbelglas